Üye Olunan Oda, Birlik, Dernekler

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Deniz Ticaret Odası

İzmir Ticaret Odası

Uluslararası Fener Otoriteleri Birliği

Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği

Ege İhracatçı Birlikleri

İzmir Tekimder Tekne İmalatçıları Ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği